...

Fälla Träd Karlstad

Vi är stolta experter på att fälla träd i Karlstad.

Med vår specialisering inom högkvalitativ trädvård strävar vi efter att bevara och förbättra grönskan i vårt lokala område.

Vår erfarenhet och moderna tekniker gör oss till det självklara valet för de som söker professionell hjälp med att fälla träd i Karlstad.

Vi inser vikten av att bevara det gröna arvet i Karlstad, och vårt övergripande mål är att upprätthålla och stärka skönheten hos varje träd vi tar hand om.

Genom att kombinera lång erfarenhet med moderna tekniker och branschstandarder kan vi garantera att varje projekt utförs med högsta kvalitet och noggrannhet.

 

Fäll träd säkert och snabbt i Karlstad

Vår skickliga personal är utbildad och har expertis på att fälla träd. Vi förstår hur  viktigt det är att arbeta med träd på ett säkert och effektivt sätt och samtidigt ta hänsyn till trädens hälsa och miljön.

Oavsett om det gäller att eliminera riskfyllda träd, skapa mer utrymme eller säkra upp din omgivning, är vi här för att erbjuda vår hjälp.

Söker du efter professionell trädfällning i Karlstad?

Vi är ditt val för säkra och effektiva lösningar när du ska fälla träd.

Ring oss för hjälp med trädfällning i Karlstad

070-730 92 74

Begär Gratis Offert

01.

Trädfällning

Trädfällning är en specialiserad service som innebär säker och noggrann avlägsnande av träd från olika miljöer. 

02.

Stubbfräsning

Stubbfräsning är en teknik som används för att avlägsna stubbar efter trädfällning. Genom användning av specialiserad utrustning slipas stubben ned till marknivå, vilket resulterar i en jämn och plan yta.

03.

Beskärning

Utförs med noggrannhet och kunskap för att främja trädets tillväxt, minska risker för skador och förbättra dess estetik, samtidigt som trädets naturliga struktur och hälsa bevaras.

04.

Sektionsfällning

Vid sektionsfällning delas trädet upp i hanterbara sektioner som fälls varsamt och kontrollerat ner på marken. Detta säkerställer precision och minskar risken för skador.

Bäst på att fälla träd i Karlstad

Vårt mål är att inte bara leverera exceptionella tjänster utan också erbjuda en förstklassig kundupplevelse. Med fokus på professionalism, säkerhet och precision är vi det självklara valet för alla dina trädfällningsbehov i Karlstad och dess omgivningar.

Experter

Vi använder oss enbart av experter inom området för bästa resultat.

Flexibelt

Vi försöker alltid att anpassa våra tider efter kunders behov.

Yrkesskicklighet

Korrekt utbildad personal med erfarenhet, för resultat av högsta kvalitet.

Prisvärt

Vi satsar alltid på högsta kvalitet utan att ni behöver överbetala.

Säkerhet

Säkerhet för både personal och närområde är prio ett under arbetet.

Kunder #1

Är våra kunder nöjda så är vi nöjda. Våra kunder är prio ett.

Vad kostar det att fälla ett träd?

Normalpriset för att fälla ett träd varierar, men enligt vanliga riktlinjer ligger det oftast mellan 1 000 och 2 000 kronor per träd efter att RUT-avdraget har tillämpats. Det är viktigt att notera att dessa siffror är generella och kan variera beroende på specifika omständigheter såsom trädens storlek, plats och tillgänglighet.

Kostnaden för att fälla ett träd kan variera beroende på flera faktorer. Här är några avgörande faktorer som påverkar priset:

 1. Trädets storlek och typ: Större träd och de med tätare ved kan vara mer komplexa att fälla och kräva mer arbete, vilket kan öka kostnaden.

 2. Plats: Träd som är nära byggnader, kraftledningar eller andra hinder kan kräva mer försiktighet och specialkunskap, vilket kan påverka priset.

 3. Åtkomlighet: Enkel åtkomlighet till trädet kan minska kostnaderna, medan svår åtkomlighet kan kräva mer tid och arbete.

 4. Tillstånd och tillstånd: Ibland kan det krävas tillstånd från myndigheter för att fälla ett träd, vilket kan påverka kostnaden.

 5. Om trädets stubb ska tas bort: Att inkludera stubbfräsning i tjänsten kan öka kostnaden jämfört med en enkel trädfällning.

Det bästa sättet att få ett exakt pris är att kontakta lokala trädfällningsföretag och be om en kostnadsuppskattning baserat på de specifika detaljerna för ditt träd och din situation. De kan vanligtvis ge en mer exakt bedömning efter att ha inspekterat platsen och trädet.

Ring oss för hjälp med trädfällning i Karlstad

070-730 92 74

fälla träd i Karlstad

Hur stora träd får man fälla?

Reglerna för fällning av träd varierar beroende på plats och lokal lagstiftning. Storleksgränser för tillåten trädfällning kan fastställas av kommunen, regionen eller landet.

Här är några allmänna riktlinjer:

 1. Lokal lagstiftning: Många platser har specifika regler och tillståndskrav för trädfällning. Kontrollera lokala myndigheters bestämmelser och krav för att få veta om det finns några begränsningar för storleken på träden som får fällas.

 2. Skyddade arter: Vissa trädarter eller äldre träd kan vara skyddade enligt lag. Det kan finnas restriktioner eller tillståndskrav för att fälla sådana träd. Det är viktigt att vara medveten om eventuella skyddsbestämmelser.

 3. Privat eller offentligt område: Om trädet är beläget på privat mark eller offentlig mark kan det påverka reglerna för fällning. Offentliga träd kan kräva särskilt tillstånd.

 4. Tillstånd och tillstånd: Oavsett storleken på trädet kan det krävas tillstånd från myndigheterna för att fälla det. Kontrollera med din lokala förvaltning för att få information om eventuella krav på tillstånd.

För att få exakt information om tillåtna storlekar och regler för trädfällning bör du kontakta din lokala myndighet eller en professionell trädfällningstjänst som kan vägleda dig baserat på din specifika plats och situation.

Måste man ha tillstånd för att fälla träd?

Reglerna kring behovet av tillstånd för att fälla träd varierar beroende på plats och lokal lagstiftning.

I många områden krävs tillstånd för att fälla träd, särskilt om det påverkar allmän plats, är ett skyddat träd eller om det finns specifika restriktioner för trädfällning.

Här är några allmänna punkter att överväga:

  1. Allmänna regler: I många samhällen krävs tillstånd för att fälla träd på allmänna platser eller när trädet är av en viss storlek.

  2. Skyddade trädarter: Om trädet är en skyddad art eller om det finns särskilda bestämmelser för äldre träd, kan tillstånd krävas.

  3. Privat egendom: För träd på privat egendom kan kraven variera. Vissa jurisdiktioner kan ha mindre restriktiva regler för trädfällning på privat mark, medan andra kan kräva tillstånd för vissa storlekar eller typer av träd.

  4. Bygglov: Om trädfällningen är en del av ett större byggprojekt kan det krävas bygglov, och detta kan inkludera en bedömning av trädfällningen.

  För att få exakt information om tillståndskrav och regler för trädfällning i ditt område bör du kontakta din lokala myndighet eller kommun. Att söka tillstånd innan du påbörjar trädfällning är viktigt för att undvika eventuella böter eller rättsliga konsekvenser.

  En professionell trädfällningstjänst kan också ge råd och hjälp angående tillståndsprocessen.
0
Commercial Projects
0
Residential Projects
0 +
Hard Working Employees
0
Happy Customers
Here’s What Our Client Say about Us

“Quis sed sagittis lorem eget venenatis, enim nisl tellus sem convallis diam vitae arcu odio bibendum eu pretium dolor aliquam scelerisque tortor, odio euismod.”

Anna Patricia

Manager of Finance Consultant

Penatibus eros congue aliquet lectus in imperdiet vel mattis sed enim enim pulvinar posuere augue duis lorem lectus at facilisi in nibh at quam in justo, sit auctor morbi eget aliquam lorem gravida fringilla pretium vestibulum mauris.
John Allison
CEO of Manufacture Company
Erat elit et, amet eget morbi enim, potenti urna, blandit tincidunt faucibus eu diam tincidunt interdum pharetra et diam viverra lacinia integer quam iaculis facilisis viverra quam leo proin semper aenean morbi fames integer vitae ipsum.
Alicia Potter
Graphic Designer
Neque amet at sit elementum et proin lacus vestibulum amet bibendum purus dolor turpis platea sodales senectus purus donec elit molestie scelerisque amet nullam tincidunt arcu odio enim ut nunc vel, tristique dictumst adipiscing elit ultrices.
Edward B. Suarez
Song Writer

Awards & Achievements

Odio eget facilisis elit malesuada tellus in aliquam mi et orci, feugiat non bibendum posuere consectetur venenatis nisi nulla eget integer sit odio nibh amet, urna, ornare dignissim dolor a varius consectetur tristique nunc, enim, sagittis

Fälla träd i Karlstad

Behöver du hjälp med att fälla träd i Karlstad? Hör gärna av dig till oss för en gratis offert.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.